Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Ochrona danych osobowych, RODO

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon z siedzibą w Krakowie,

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, NIP 6762542091.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych MCN Cogiteon:  iod@cogiteon.pl lub na podany wyżej adres administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dorota Gross.

Podane dane będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z prowadzoną działalnością MCN Cogiteon.

Użytkownicy, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (z wyłączeniem danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym). Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15- 18 RODO. Wycofanie zgody przysługuje w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty specjalne

Aktualności