Ułatwienia dostępu

Małopolska

Aktualności

Zobacz co u nas słychać:

Zapraszamy również na nasze profile społecznościowe

Budowa wystartowała

Budowa wystartowała

2 lutego zawarliśmy umowę z firmą HOCHTIEF Polska S.A. na realizację budynku i jego ogrodowo-parkowego otoczenia. Pod koniec marca ruszyły prace przygotowawcze.

Jest rygor natychmiastowej wykonalności

Lokalizacja Cogiteonu jest znana od 2016 roku. W 2018 został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs architektoniczny. Projektanci odsunęli bryłę centrum od zabytkowego pasa startowego, nadali jej opływowy kształt oraz – zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków  – nawiązali do sposobu zagospodarowania Lotniczego Parku Kulturowego.

Sam obszar inwestycyjny zabytkowy nie był – aż do stycznia tego roku. Wtedy to Małopolski Urząd Ochrony Zabytków zakończył, trwającą od sierpnia 2020 roku, procedurę wpisu do rejestru zabytków krajobrazu kulturowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. W połowie marca decyzja ta otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że zgodnie z prawem Cogiteon może przystąpić do prac, z ograniczeniami wynikającymi z zabytkowego charakteru obszaru. Tereny wpisane do rejestru zabytków, wbrew obiegowym opiniom, również mogą zmieniać się z czasem.


Przywracamy publiczny status sprywatyzowanym terenom

Działki, na których powstaje centrum nauki, w ostatnich latach nie wyglądały jak część dawnego lotniska. Nie były płaską łąką z której mogły startować samoloty. Część była wykorzystywana rolniczo i należała do prywatnego właściciela. W zarośniętej części odnaleźć można było ogrodzenia, które blokowały dostęp, wysypiska śmieci, grillowiska, noclegownie, a nawet pogorzeliska. Oprócz tego były elementy niebezpieczne: szkło, studnie i druty. Z dokonanych przez Cogiteon analiz wynika, że jest to również obszar potencjalnego występowania niewybuchów z II wojny światowej.

Tymczasowe utwardzenie terenu

W pierwszej kolejności generalny wykonawca przystąpił do prac nad utwardzeniem dojazdu. Realizowany jest on za estakadą, wzdłuż al. Bora-Komorowskiego. Ze względów bezpieczeństwa ruch w tym miejscu będzie się odbywał pod nadzorem. Wjazd i zjazd projektowane były do okazjonalnego wykorzystywania przez Muzeum Lotnictwa Polskiego (na potrzeby transportu eksponatów). W związku z tym będzie on służył tylko pojazdom budowy. Po jej zakończeniu teren ten, wpisany do rejestru zabytków, na którym obwiązuje wynikający z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakaz budowy stałych układów drogowych, zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.

Podczas realizacji dojazdu ekipa odkopała zlewki z gruszek betoniarek. Pozostały one z czasów budowy estakady. Utwardzenie terenu realizowane jest w warstwie ziemi, która została usypana podczas budowy al. Bora-Komorowskiego.


droga

Czas na przygotowanie placu budowy

Aktualnie trwa stawianie ogrodzenia, które zostanie zdemontowane po zakończeniu inwestycji. W przyszłości teren Cogiteonu nie będzie ani zamykany, ani grodzony. Przygotowywane jest też miejsce pod zaplecze budowy. Sprowadza się to do ściągania wierzchniej warstwy ziemi – tej, która pojawiła się za sprawą aktywności ogródków działkowych.

Połowę wygrodzonego teraz terenu zajmie park. Na dachu obiektu będzie ogród. Oznacza to, że 3/4 obszaru zajmą tereny zielone, które oddamy do dyspozycji mieszkańców Krakowa i Małopolski w 2023 roku.

Zachęcamy do śledzenia relacji z budowy na: www.twitter.com/cogiteon

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Dofinansowanie

Podobne artykuły