Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Współpraca

Fotografia przedstawiająca od góry stół wokół którego pracuje 8 osób. Na stole monitory, klawiatury, dokumenty, filiżanki.
Zdjęcie przedstawiające grupę dyskutujących ludzi.

Electrolux to światowy lider w branży AGD. Od ponad 100 lat tworzy sprzęty gospodarstwa domowego, pielęgnując przy tym szwedzkie wartości oraz ich integralny i nierozerwalny związek z naturą.

Troska o środowisko, wiedza i doświadczenie, funkcjonalność oraz skupienie się na człowieku to właśnie elementy, które charakteryzują markę i składają się na kształtowanie lepszego i wygodniejszego życia dla konsumentów.

Marka tworzy sprzęty, które pozwalają poprawić wartość odżywczą i smak dań, a jednocześnie są tak proste i intuicyjne w obsłudze, że nie trzeba im poświęcać zbyt dużej uwagi.

Electrolux jest sponsorem głównym Laboratorium Smaków ze względu na wpisane w DNA marki troskę o środowisko naturalne. Współpraca pozwoli na ograniczenie kosztów działalności, a także wykreowanie niezapomnianych kulinarnych spotkań.

Zdjęcie przedstawiające grupę dyskutujących ludzi.

Recman to polska firma, która kształtuje wzór nowoczesnej elegancji. W ciągu niespełna czterech dekad rozwinęła się z rodzinnego zakładu krawieckiego do kilkusetosobowego zespołu, kreującego kolekcje z wykorzystaniem najwyższej jakości tkanin i dodatków.

Recman wspiera koncepcję mody kapsułowej. Jej celem jest redukcja ilości ubrań do kluczowych i wszechstronnych elementów garderoby, które wzajemnie do siebie pasują. To ułatwia wybór stroju, a jednocześnie pozwala na tworzenie różnorodnych stylizacji z ograniczonej liczby ubrań. Inwestycja w wysokiej jakości produkty wspiera ekologię, zużywając mniej zasobów naturalnych. To nowe, zrównoważone podejście do mody.

Wspierając świadome podejście do ubioru z wykorzystaniem uniwersalnych elementów garderoby marka Recman została partnerem odzieżowym Cogiteonu. Odzież i akcesoria sygnowane logo Recman dostępne są w kilkudziesięciu miastach w Polsce.

W Krakowie znajdują się w Centrum Handlowym Bonarka oraz Galerii Serenada.

Zdjęcie przedstawiające grupę dyskutujących ludzi.

Jesteśmy centrum nauki. Odwołujemy się do wielkich myślicieli, przełomowych idei i doświadczeń, które potrafią kształtować przyszłość. Razem tworzymy miejsce rozwoju osobistego, nietuzinkowych spotkań i wartościowej rozrywki. Cogiteon to centrum wymiany myśli i doskonalenia umiejętności. Bez ograniczeń i dla każdego.

To wszystko możemy realizować dzięki współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej.

Komisja ds. Cogiteon

Skład zespołu komisji edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki SWM oraz komisji kultury SWM do spraw Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

  • prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący
  • Iwona Gibas
  • Filip Kaczyński
  • Robert Bylica
  • Stanisław Bisztyga
  • Jerzy Fedorowicz
Zdjęcie przedstawiające 3 osoby, które przyglądają się w biurze dokumentom.
Zdjęcie przedstawiające wnętrze biura. Jedna z osób wskazuje na treści zapisane na kolorowych kartkach przylepionych na szybie. Pozostałe 5 osób przyglądają się jej.

Rada Ambasadorów

Rada Ambasadorów powstała pod koniec 2016 roku. W jej skład weszli utytułowani profesorowie i pasjonaci różnych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych. Rada ma charakter nieformalny – bez wyraźnie wyodrębnionej struktury wewnętrznej. Zadaniem zasiadających w niej ekspertów jest nie tylko wspieranie powstającego Centrum Nauki, ale również szerzej – promowanie ciekawości świata, otwartości i uczenia się przez całe życie.

 

Skład Rady Ambasadorów
Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani – ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie, zm. 6 kwietnia 2017 – psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1976–2006 kierował Zakładem Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej tej placówki. Opublikował kilkaset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, był współtwórcą hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 otrzymał Nagrodę Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzował naukę, przez ponad dwie dekady był redaktorem naczelnym czasopisma „Wszechświat”, od 2010 prowadził blog „Piękno neurobiologii”.

Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach fioletowe wzory.
Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach niebieskie wzory.
Wizualizacja przedstawiającą salę ekspozycyjną. Widoczne urządzenia oraz białe meble. Na ścianach żółte wzory.
Zdjęcie przedstawiające moment podpisywania umowy. Dwie osoby za stołem pochylają sie nad dokumentami.
Uścisk dłoni w gabinecie

Partnerzy Naukowi

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej
- Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej,

- Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ
- Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
- Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej,
- Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

- Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

- Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego
- Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Zdjęcie aparatury badawczej. Widać kolorowe kontenery, przewody, urządzenia we wnętrzu obszernej hali.

Partnerzy Edukacyjni

- Bank Żywności w Krakowie,
- Bank Żywności w Olsztynie,
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie),
- Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,
- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Wydawnictwo Copernicus Center Press,
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
- Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego