Ułatwienia dostępu

Małopolska
Odkryj to!

Kariera


Fotografia przedstawiająca elegancko ubranych 7 ludzi, którzy siedzą przed prelegentem.
Animator

1. Planowany zakres obowiązków:

 • prowadzenie warsztatów, pokazów naukowych i innych wydarzeń popularnonaukowych oraz udział w filmach edukacyjnych;
 • przygotowywanie scenariuszy oraz kart doświadczeń do pokazów, warsztatów i filmów edukacyjnych;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych, w tym materiałów cyfrowych;
 • realizacja innych działań popularyzujących naukę;
 • gromadzenie opinii oraz informacji dot. zachowania uczniów, nauczycieli i innych osób korzystających z oferty edukacyjnej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, mających wpływ na jej poprawę;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon;
 • organizowanie (wraz z innymi animatorami i pracownikami Cogiteonu) pracy mobilnego projektu edukacyjnego, w tym kontakt z podmiotami udostepniającymi miejsce i media, obsługa umów, przygotowanie materiałów edukacyjnych);
 • przygotowanie dokumentacji zakupowej i realizacja procesu zakupowego (m.in. rozeznania rynku, zapytania ofertowe, wnioski o wszczęcie procedury zakupowej, protokoły z postępowania itp.);
 • troska o bezpieczeństwo osób biorących udział w warsztatach (w tym udzielanie pierwszej pomocy);
 • prowadzenie szkoleń i organizacja zasobów ludzkich w ramach wydarzeń;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MCN Cogiteon;
 • współpraca z sponsorami i partnerami Cogiteonu;
 • udostępnianie wystawy zwiedzającym;
 • informowanie zwiedzających i organizacja grup;

okazjonalnie z uwagi na zmianę organizacyjną pracy Centrum:

 • udział w procedurach odbiorowych sprzętów i wyposażenia;
 • kontakt z dziennikarzami, według wytycznych strategii i misji Cogiteonu;
 • wykonywanie zdjęć i nagrań podczas wyjazdów;

2. Podstawowe wymagania:

 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • wysoka dyspozycyjność;
 • gotowość do pracy w terenie (teren całego województwa małopolskiego i okolic);
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, dobry kontakt z nimi;
 • komunikatywność i otwartość na ludzi, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania wiedzy naukowej w sposób dostosowany do grup docelowych MCN Cogiteon;
 • zainteresowanie naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi;
 • umiejętność pracy zespołowej;

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych lub technicznych;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki, w tym w realizacji pokazów naukowych;
 • umiejętności techniczne i informatyczne pozwalające na bieżącą techniczną obsługę podczas pokazów i warsztatów naukowych;
 • zainteresowania współczesnymi trendami w edukacji;
 • certyfikat wychowawcy kolonijnego;
 • chęć stałego poszerzania wiedzy i umiejętności;

4. Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego; 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko animatora”.
Nabór trwa stale, do odwołania.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie
  o stanie odbytych studiów/,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załącznika: Pobierz Kwestinariusz  
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku wg załącznika: Pobierz Oswiadczenie 
 • Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon dotycząca Ochrony Danych Osobowych z załącznika: Pobierz 
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.


Wizualizacja siedziby Cogiteonu. Widoczny fragment parku oraz boczna elewacja budynku.
Logo Cogiteonu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (sekretariat parter, pokój nr 2) osobiście lub pocztą.

Skany dokumentów można również przesłać na adres rekrutacja@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.