Ułatwienia dostępu

Małopolska

Aktualności

Zobacz co u nas słychać:

Zapraszamy również na nasze profile społecznościowe

Uwaga! Strefa niebezpieczna

Uwaga! Strefa niebezpieczna

Studnie, druty i podziemne instalacje – teren w Czyżynach to przyszły plac budowy

Od prawie 2 lat prowadzimy prace porządkowe na terenie inwestycyjnym w Czyżynach. W kwietniu 2019 roku wywieźliśmy z niego prawie 150 worków śmieci. Rok temu zniknęła większość zabudowań po dawnych ogródkach działkowych. W ostatnim czasie służyły za składy na narzędzia i noclegownie dla bezdomnych. Na bieżąco zabezpieczamy lub eliminujemy najbardziej problematyczne elementy niedawnej infrastruktury – płoty z drutami kolczastymi czy głębokie zbiorniki na wodę deszczową wkopane w ziemię. Wokół terenu znalazły się tablice informujące o potencjalnym zagrożeniu. Na bieżąco monitorujemy teren, ale prosimy też o rozwagę!

działka

Przeprowadzone w ostatnim czasie prace sprawiły, że teren stał się bardziej dostępny. Nie oznacza to jednak, że stał się bezpieczny. Przez działki na których powstanie Cogiteon przebiegają elementy infrastruktury miejskiej. Jest m.in. płytko posadowiona czynna magistrala wodociągowa, są elementy nieczynnej sieci wodociągowej oraz powstałe w okresie budowy al. Bora-Komorowskiego zagłębione w ziemi betonowe osadniki (planowano w tym miejscu budowę nowego kampusu Politechniki Krakowskiej). Badania ferromagnetyczne wskazały punktowe anomalie, co oznacza, że nie możemy wykluczyć obecności niewybuchów.

Miejsce w którym powstanie Cogiteon stanowiło część działającego do 1963 roku lotniska Rakowice-Czyżyny. Samoloty przestały operować z tego terenu około 1942 roku, wraz z oddaniem do użytku betonowego pasa startowego. Nie wykluczone jednak, że pod ziemią znajdują się pozostałości lotniczej historii tego miejsca. W pobliżu znajdowała się m.in. ziemna strzelnica, zniwelowana po wojnie. W latach 1925-26 na terenie, który w przyszłości zajmie centrum nauki funkcjonował tymczasowy cywilny port lotniczy, urządzony m.in. w starych wagonach kolejowych. W związku z tym wszelkie historyczne znaleziska będą poddawane analizie archeologicznej. Zapisy w tym zakresie zostały wprowadzone do umowy z generalnym wykonawcą przed wszczęciem postępowania w sprawie wpisu krajobrazu kulturowego do rejestru zabytków.

W najbliższym czasie generalny wykonawca ogrodzi teren, dzięki czemu będzie można przystąpić do dalszych prac. W ciągu 2 lat powstanie budynek centrum popularyzacji nauki z ogrodem na dachu oraz teren spacerowy z 296 drzewami.

Poniższe zdjęcia pochodzą z różnych faz porządkowania terenu w latach 2020-2021:

działka
działka

W lewym dolnym rogu altany widoczny wkopany w ziemię zbiornik na deszczówkę.

działka
działka
działka
działka
działka

Podobne artykuły